Polica privatnosti

KD CAPITAL LTD Politika privatnosti

Tko smo mi?

Mi smo KD Capital Ltd. sa sjedištem u ul. L. Karavelov 2, Plovdiv, Bugarska, EU PDV broj : 205391327. Bavimo se posredovanjem i povezivanjem potencijalnih klijenata/podnositelja upita ili zahtjeva, s bankama i zajmodavcima s kojima surađujemo, a u cilju zaključivanja ugovora o kreditu/zajmu/pozajmici između banke i klijenta.

Obradu osobnih podataka shvaćamo ozbiljno i posvećeni smo zaštiti podataka, te poslujemo u skladu s Općom EU uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ovom Politikom želimo da na transparentan i jasan način prikažemo kako obrađujemo osobne podatke.

Što znači obrada osobnih podataka i čije osobne podatke obrađujemo?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Mi obrađujemo osobne podatke posjetitelja naše web stranice koji su dali privolu za obradu osobnih podataka u određene svrhe, te podatke ispitanika koji su podnijeli upit ili zahtjev za kredit/zajam/pozajmicu putem naše web stranice.

Kada i zašto obrađujemo osobne podatke?

Možemo obrađivati Vaše osobne podatke za izravni marketing i provedbu istraživanja tržišta ako nam za to date privolu.

Kada preko naše web stranice pošaljete upit ili zahtjev za kredit/zajam/pozajmicu, tada Vaše osobne podatke obrađujemo u ime banke kojoj se taj upit ili zahtjev prosljeđuje, i mi u trenutku prikupljanja podataka postupamo u svojstvu Voditelja obrade podataka. Svi Vaši podaci koje ste ostavili na Liderpress.hr stranici bit će automatski prosljeđeni banci s kojom surađujemo putem automatiziranog informatičkog sustava.

Obrada osobnih podataka posjetitelja naše web stranice koji podnose upit ili zahtjev banci vezano uz izdavanje kredita/zajma/pozajmice vrši se u cilju zaključivanja ugovora i izvršavanja obaveza iz ugovora između banke i klijenta (ispitanika), kao i u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza banke u pogledu zaključivanja ugovora – identifikacije klijenta. Kojem se prosljeđuju Vaši osobni podaci u cilju zaključenja ugovora, može iste obrađivati i radi ostvarivanja legitimnih interesa (eventualnih sudskih postupaka i sl.). Banka će u svojstvu Izvršitelja obrade podataka obraditi Vaše sljedeće podatke u svrhu prethodne ocjene Vaše kreditne sposobnosti apliciranja za kredit: identifikacijske podatke, kontakt podatke, bankovne podatke, financijske podatke, podatke o izvoru imovine, podatke glede kreditne sposobnosti, komunikacijske podatke, bankovne website login podatke, podatke vezane za usluge, tehničke podatke, lokacijske i geolokacijske podatke, podatke o digitalnom ponašanju i druge podatke prikupljene prilikom ispunjavanja zakonskih obveza. Detalje o obradi osobnih podataka od strane banke možete pročitati u Obavijesti o obradi osobnih podataka od strane banke na našoj Obavijesti o obradi osobnih podataka kao i na linkovima same banke, a koja pravila će se primjenjivati pod uvjetom i od trenutka kad banci podnesete zahtjev za odobrenjem kredita.

U slučaju da banka prethodno ocjeni da zadovoljavate uvjete kreditne sposobnosti, o tome ćete biti obaviješteni te će Vam se omogućiti da podnesete zahtjev za odobrenje kredita banke. U tom slučaju, banka će postati Voditelj obrade Vaših podataka o trenutka kad podnesete zahtjev za odobrenje kredita, a Liderpress.hr se od tog trenutka pa nadalje smatra Izvršiteljem obrade podataka. Kad postupamo u svojstvu Izvršitelja obrade, dobit ćete obavijest o obradi osobnih podataka od strane banke s kontakt i identifikacijskim podacima banke, pravilima o zaštiti osobnih podataka te ostalim uvjetima poslovne suradnje.

U slučaju da banka nakon provedbe prethodne ocjene odluči da ne zadovoljavate uvjete kreditne sposobnosti, dobiti ćete SMS obavijest od Liderpress.hr da Vam banka nije u mogućnosti dati kredit, no istodobno i mogućnost da aplicirate za zajam kod drugog zajmodavca za kojeg Liderpress.hr surađuje. Za slučaj da želite da se Vaši osobni podaci proslijede drugom zajmodavcu, trebati ćete odabrati link koji ćete dobiti u poruci od Liderpress.hr. U slučaju da odaberete link Vaši podaci će se dostaviti drugom zajmodavcu koji će potom izvršiti prethodnu ocjenu Vaše sposobnosti za otplatu zajma, te će u svojstvu Izvršitelja obrade obraditi Vaše sljedeće podatke: identifikacijske podatke, kontakt podatke, bankovne podatke, financijske podatke, podatke o izvoru imovine, podatke glede kreditne sposobnosti, komunikacijske podatke, bankovne website login podatke, podatke vezane za usluge, tehničke podatke, lokacijske i geolokacijske podatke, podatke o digitalnom ponašanju i druge podatke prikupljene prilikom ispunjavanja zakonskih obveza.

U slučaju da drugi zajmodavac prethodno ocjeni da zadovoljavate uvjete sposobnosti za otplatu zajma, o tome ćete biti obaviješteni te će Vam se omogućiti da podnesete zahtjev za odobrenje zajma. U tom slučaju, drugi zajmodavac će postati Voditelj obrade Vaših podataka o trenutka kad podnesete zahtjev za odobrenje zajma, a Liderpress.hr se od tog trenutka pa nadalje smatra Izvršiteljem obrade podataka. Kad postupamo u svojstvu Izvršitelja obrade, dobit ćete obavijest o obradi osobnih podataka od strane zajmodavaca s kontakt i identifikacijskim podacima tog zajmodavca, pravilima o zaštiti osobnih podataka te ostalim uvjetima poslovne suradnje. Detalje o obradi osobnih podataka od strane zajmodavca zaprimiti ćete u slučaju da Vaš zahtjev za odobrenjem kredita ne bude odobren od strane banke.

Pravna osnova za obradu podataka

Na osnovu Vaše privole, Vaše osobne podatke obrađujemo za izravni marketing i provedbu istraživanja tržišta. Privolu možete povući u bilo kom momentu (opt-out ili slanjem e-mail-a) i mi ćemo prestati s obradom Vaših osobnih podataka.

Kada obrađujemo podatke osoba koja podnesu upit ili zahtjev za kredit/zajam/pozajmicu,  djelujemo u ime partnerske banke ili zajmodavca i tada se osobni podaci obrađuju radi zaključenja i izvršenja ugovora o kreditu ili zajmu, ispunjenja zakonskih obaveza banke ili zajmodavca te legitimnih interesa banke ili zajmodavca. Mi ćemo Vas uvijek obavijestiti o tome u čije ime prikupljamo podatke, za koje svrhe, kao i o drugim detaljima obrade.

Koje podatke obrađujemo?

Za potrebe izravnog marketinga i istraživanja tržišta, obrađujemo podatke posjetitelja naših web stranica, potrebne da možemo stupiti u kontakt (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona).

Kada postupamo kao izvršitelj obrade i podatke prikupljamo u ime banke/zajmodavca, osobne podatke prikupljamo od posjetitelja naših web stranica, koji podnose upit ili zahtjev za kredit/zajam/pozajmicu. Obim podataka koji se obrađuju ovisi o instrukcijama dobivenim od banke za koju se podaci obrađuju.

Prilikom podnošenja upita ili zahtjeva, podnositelj zahtjeva treba da popuni osobne identifikacijske podatke (ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja itd.), kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail I sl.), podatke o bankovnom računu. U cilju potvrde identiteta, od podnositelja možemo zatražiti da napravi fotografiju s osobnom iskaznicom. Banka kod koje se aplicira za kredit/zajam/pozajmicu može tražiti dodatne informacije ili da podnositelj zahtjeva dostavi dodatnu dokumentaciju.

Ako je shodno pravilima banke obavezno da postoji ugovoreno jamstvo za isplatu po osnovu ugovora s bankom, od podnositelja zahtjeva može se tražiti i dostavljanje potvrde o ugovorenom jamstvu, i podaci podnositelja zahtjeva se dijele s davateljem jamstva radi realizacije jamstva. Uz Vašu izričitu privolu, Vaši kontaktni podaci (adresa elektroničke pošte, telefonski broj) mogu se dijeliti s pružateljima usluge jamstva i za potrebe davanja ponude svojih proizvoda i usluga putem izravnog marketinga.

Kolačići

Kolačić je tekstualna datoteka koju šalje internetska stranica i koja se sprema na korisnički uređaj. Internetska stranica nema pristup drugim datotekama na korisničkom uređaju. Sadržaj kolačića ne dopušta identifikaciju korisnika.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće za izradu statističkih podataka koji se koriste za optimiziranje i mijenjanje usluge koju pružamo radi bolje prilagodbe potrebama korisnika, održavanje sesije internetske stranice, optimiziranje alata koji se koriste na internetskoj stranici (npr. kalkulatori). Za više informacija o korištenju kolačića molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima.

Na koji način prikupljamo osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika putem popunjavanja online formi na našoj web stranici.

Zaštita podataka

Podatke obrađujemo na način kojim se osigurava sigurnost i povjerljivost podataka, te omogućuje zaštita podataka, smanjenje količine podataka, poštovanje načela vezano uz opseg obrade, razdoblje pohrane i dostupnost podataka.

Implementirali smo razne tehničke, organizacione i elektroničke mjere u cilju zaštite podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena ili uništenja.

Transfer i dijeljenje podataka

Podatke koje obrađujemo u svojstvu voditelja obrade, izuzev dijeljenja s partnerskom bankom i zajmodavcem, možemo dijeliti sa  tehničkim kooperantima koji nam pružaju usluge (npr. usluge održavanje informacionog sustava) u mjeri u kojoj je neophodan pristup osobnim podacima za potrebe pružanja usluga. Osobne podatke ne prenosimo u zemlje koje nisu članice EU ili EGP,  osim ako  za to postoji zakonita osnova, uključujući primatelju u zemlji za koju je utvrđeno da pruža odgovarajući nivo zaštite u skladu s GDPR, odnosno na osnovu  instrumenta koji pokriva EU zahtjeve za prijenos Osobnih podataka izvan EU.

Kada podatke obrađujemo u svojstvu izvršitelja obrade, iste prosljeđujemo banci u čije ime prikupljamo osobne podatke u svojstvu izvršitelja obrade. Banke mogu dalje dijeliti podatke u skladu sa svojim internim politikama. Mi ćemo Vas uvijek kada podnosite upit ili zahtjev preko naše web stranice obavijestiti u čije ime obrađujemo podatke i o detaljima obrade. Također, u cilju realizacije jamstva vezanog uz ugovor s bankom, Vaše podatke možemo proslijediti davatelju jamstva.

Koliko dugo čuvamo podatke?

Podatke koje obrađujemo na osnovu privole čuvamo do povlačenja privole. Podatke koje obrađujemo u ime banke s kojom surađujemo, čuvamo u periodu koji odredi banka kao voditelj obrade.

Koja su Vaša prava u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka?

U skladu s GDPR-om imate sljedeća prava u odnosu na svoje osobne podatke:

  1. Pravo da budete obaviješteni o obradi osobnih podataka.
  2. Pravo na pristup podacima – da budete obaviješteni o tome da li Vaše podatke obrađujemo ili ne, te pravo na pristup tim podacima ako obrada postoji.
  3. Pravo na ispravak – u slučaju da su podaci koje o Vama obrađujemo netočni ili nepotpuni ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka.
  4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – ako ste povukli svoju privolu za obradu osobnih podataka, ako se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili ako Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni.
  5. Pravo na ograničenje obrade – primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, ako  sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, ali ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
  6. Pravo na prenosivost podataka – ako se obrada izvodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti izravni prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.
  7. Pravo na prigovor i pritužbu.

Ako smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava, imate pravo podnijeti prigovor:

– info@liderpress.hr

– Komisiji za zaštitu osobnih podataka www.cpdp.bg, e-mail:  kzld@cpdp.bg, adresa: Prof. Cvetan Lazarov br. 2, Sofija, Bugarska.

Ako želite da ostvarite neko pravo u odnosu na obradu osobnih podataka kada Vaše podatke obrađujemo u ime banke, ako zahtjev uputite nama, isti ćemo prosjediti banci kao voditelju obrade. Mi ćemo Vas prije obrade osobnih podataka obavijestiti o kontakt podacima voditelja obrade.

Što ako ne želite da se obrađuju vaši osobni podaci?

U slučaju da je obrada zasnovana na privoli, ako ne želite dati privolu, nećemo ni obrađivati Vaše osobne podatke, a ako povučete već danu privolu, obustavit ćemo obradu Vaših podataka.

U slučajevima kada podatke obrađujemo u ime banke, obrada podataka se vrši radi zaključenja i izvršenje ugovora s bankom, pa ako ne želite da se obrađuju Vaši osobni podaci, nećete moći da sklopite ugovor s bankom.

Izmjene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da mijenjamo našu Politiku privatnosti, a na našoj web stranici će uvijek biti objavljena aktualna Politika privatnosti.

Kontakt

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s Obradom vaših Osobnih Podataka, molimo kontaktirajte nas na info@liderpress.hr.

Zašto odabrati nas?

Višegodišnje iskustvo u financijama svrstalo nas je među vodeće kada je u pitanju mikrokreditiranje.

Transparentnost

Ovdje nema skrivenih troškova. Prije nego se prijavite za kredit izračunajte unaprijed sve troškove vraćanja kredita, pozajmica i zajmova.

k

Ispunite obrazac

Nakon što ste odabrali iznos koji želite da Vam isplatimo na račun, potrebno je unijeti sve tražene podatke i popuniti obrazac za prijavu.

Naš odgovor

Ako ste uspješno popunili obrazac i poslali ga nama na provjeru, uskoro možete očekivati povratnu informaciju o odobrenju zajma.

Isplata

Po odobrenju kredita, pozajmice ili zajma Vaš novac će biti isplaćen direktno na račun. Isplata moguća već nakon 15 minuta od odobrenja.

         
Ocjena: 4.8 / 5 (128 ocjena)

Home » Polica privatnosti